ankieta

Ankieta dotycząca związku małżeńskiego oraz wartości

Proszę wskaż, jak bardzo zgadzasz sie lub nie zgadzasz się z każdym następującym stwierdzeniem dotyczącym małżeństwa.
A. Skala intencji zawierania związków małżeńskich
0- zdecydowanie nie zgadzam się
1- średnio nie zgadzam się
2- trochę nie zgadzam się
3- ani się nie zgadzam ani się zgadzam
4- trochę zgadzam się
5- średnio zgadzam się
6- zdecydowanie zgadzam się
0123456
1. Zamierzam wyjść za mąż/ożenić się pewnego dnia
2. Chcę wyjść za mąż/ożenić się
3. Nie mam nadziei, że kiedyś wyjdę za mąż ożenię się